Dla kierowników

Warsztaty przeznaczone dla kierowników Działu Sprzedaży pokażą jak realizować wyznaczone cele oraz jak motywować zespół do ich osiągnięcia. Celem warsztatów jest ukazanie jak znaczącą rolę w realizacji celów działu sprzedaży odgrywa prawidłowa motywacja podległych pracowników.

Więcej...

Dla sprzedawców

Warsztaty przeznaczone są dla sprzedawców. Celem programu jest wyrobienie bliższego klientowi, skuteczniejszego sposobu prowadzenia rozmowy sprzedażowej. Pozwala nabyć umiejętności w skuteczniejszym wykorzystaniu poszczególnych elementów procesu sprzedaży.

Więcej...

Dla firm

Warsztaty kierowane do właścicieli i osób zarządzających. Oferują doradztwo i konsultacje z zakresu prawidłowego funkcjonowania działów sprzedaży, optymalizację pracy i wzrost efektywności Działu Sprzedaży.

Więcej...

"Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów"

Albert Einstein